Nota prawna

NOTA PRAWNA I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dostep do strony internetowej DoYouSpain.com nadaje status UZYTKOWNIKA i oznacza pelna i bezwarunkowa akceptacje, od momentu wspomnianego dostepu i/lub uzytkowania, niniejszej noty prawnej i polityki prywatnosci w najnowszej wersji, bez uchybiania Ogólnym Warunkom Umowy, które, w stosownych przypadkach, sa obowiazkowe. Zalecamy zatem zapoznanie sie z tymi warunkami przed rozpoczeciem korzystania z funkcji oferowanych przez niniejsza strone internetowa, jak równiez za kazdym razem, gdy uzytkownik uzyskuje do niej dostep, poniewaz zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodania lub usuniecia dowolnej czesci tych warunków w dowolnym momencie.

W zadnym wypadku sam dostep do tej strony nie oznacza istnienia relacji handlowej pomiedzy uzytkownikiem a strona.

I. WLASCICIEL STRONY INTERNETOWEJ

Dla celów Art. 10 ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o uslugach spoleczenstwa informacyjnego i handlu elektronicznym, podaje sie nastepujace informacje o wlascicielach niniejszej Strony internetowej:

 • Wlasciciel strony internetowej: DoYouSpain INTERNET HOLIDAYS S.L.
 • z siedziba pod adresem: Calle Ronda Mijares 15 bis, 12006 Castellón, Hiszpania.
 • Nr identyfikacji podatkowej: B12693925
 • Dane rejestrowe: Nr tomu: 1299, Ksiega: 862, Strona: CS 24703, Wpis: 1 / Data: 20/10/2005.

Poza siedziba firmy, uzytkownicy maja do dyspozycji nastepujace kanaly, za pomoca których moga kierowac swoje zyczenia, pytania lub skargi:

II. WARUNKI UZYTKOWANIA

1. Wprowadzenie.

DoYouSpain oferuje na niniejszej stronie internetowej, porównywarke cen wynajmu samochodów i innych uslug dodatkowych (np. ubezpieczen zwiazanych z rezerwacjami), umozliwiajac równiez dokonywanie rezerwacji lub zawieranie umów bezposrednio na samej stronie.. Wchodzac na te strone i korzystajac z niej, uzytkownik zgadza sie na przestrzeganie ponizszych warunków, dlatego zaleca sie uwazne przeczytanie tej sekcji przed rozpoczeciem przegladania strony.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiazujace prawo, Uzytkownik akceptuje, ze DoYouSpain nie przyjmuje zadnych zobowiazan ani odpowiedzialnosci za te uslugi, których nie swiadczy bezposrednio. W tym samym rozumieniu DoYouSpain nie ponosi odpowiedzialnosci za niezgodnosc z prawda, niekompletnosc lub brak aktualizacji i/lub nieprecyzyjnosc danych lub informacji o cechach i wszelkich innych istotnych danych i informacji dostarczanych przez dostawców produktów lub uslug oferowanych na Stronie.

2. Obowiazki Uzytkowników.

Uzytkownicy zobowiazuja sie do korzystania z niniejszej strony internetowej w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszych warunków oraz w sposób nie powodujacy uszczerbku dla praw lub interesów DoYouSpain lub osób trzecich. Dla przykladu i w zaden sposób nie ograniczajac ani nie wykluczajac, Uzytkownik zobowiazuje sie równiez, ze:

 • Nie bedzie angazowac sie w dzialania niezgodne z prawem, porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 • Nie bedzie wykorzystywac danych publikowanych na stronie internetowej do wysylania niezamówionych informacji (spamu).
 • Nie bedzie wprowadzac lub rozpowszechniac na stronie internetowej informacji lub tresci nieprawdziwych, wprowadzajacych w blad, niejednoznacznych lub niedokladnych, w sposób wprowadzajacy w blad odbiorców informacji, oraz nie bedzie rozpowszechniac tresci o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, terrorystycznym lub tresci naruszajacych prawa czlowieka lub prawa maloletnich.
 • Nie bedzie prowadzic dzialan, które polegaja lub wiaza sie z naruszeniem praw wlasnosci intelektualnej. DoYouSpain lub osób trzecich.
 • Nie bedzie powodowac szkód w systemach fizycznych i logicznych DoYouSpain, ich dostawców lub osób trzecich
 • Nie bedzie wprowadzac lub rozpowszechniac wirusów komputerowych ani uzywac innych systemów fizycznych lub logicznych zdolnych do spowodowania wyzej wymienionych szkód.
 • Nie bedzie usuwac, zmieniac, omijac lub manipulowac jakimkolwiek urzadzeniem ochronnym lub systemem bezpieczenstwa zainstalowanym na stronach tej witryny.

3. Wylaczenie odpowiedzialnosci.

Niniejsza strona internetowa jest dostarczana „taka, jaka jest”, a jej uzytkowanie odbywa sie na wlasne ryzyko Uzytkownika, dlatego tez ani DoYouSpain, ani jej administratorzy, pracownicy, dostawcy lub wspólpracownicy nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody o jakimkolwiek charakterze, bezposrednie lub inne, wynikajace z korzystania ze strony internetowej, wyraznie wylaczajac odpowiedzialnosc DoYouSpain, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezposrednich, jak i dorozumianych.

DoYouSpain nie gwarantuje dostepnosci i przystepnosci strony internetowej, chociaz dolozy wszelkich uzasadnionych staran, aby to zrobic. Niekiedy moga wystapic przerwy w dzialaniu na czas niezbedny do przeprowadzenia odpowiednich czynnosci konserwacyjnych.

DoYouSpain nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikajace z zaklócen, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub rozlaczen telefonicznych spowodowanych przyczynami niezaleznymi od wyzej wymienionego podmiotu, opóznien lub utrudnien w korzystaniu z niniejszego systemu elektronicznego, spowodowanych brakami lub przeciazeniami w centrum przetwarzania danych, liniach telefonicznych, systemie internetowym lub innych systemach elektrycznych, ani za zadne inne zaklócenia, które moga wystapic w oprogramowaniu lub sprzecie uzytkowników. Nie gwarantuje równiez braku wirusów, zlosliwego oprogramowania, trojanów lub innych elementów, które moga spowodowac zmiany w systemie komputerowym, dokumentach lub plikach Uzytkownika, z wylaczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za szkody jakiegokolwiek rodzaju wyrzadzone Uzytkownikowi z tego powodu. Na tej samej zasadzie, DoYouSpain nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez osoby trzecie poprzez bezprawna ingerencje pozostajaca poza jego kontrola.

Nie ponosi równiez odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez uzycie lub niewlasciwe uzycie tresci strony internetowej, ani za konsekwencje, które moga wynikac z bledów, wad lub braków w tresci, które moga pojawic sie na tej stronie, spowodowanych przez samych uzytkowników lub inne osoby trzecie. DoYouSpain nie przyjmuje zadnych zobowiazan ani odpowiedzialnosci za te uslugi, których bezposrednio nie wykonuje.

4. Zewnetrzne linki.

W zadnym wypadku DoYouSpain nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc linków nalezacych do zewnetrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje dostepnosci technicznej, jakosci, wiarygodnosci, dokladnosci, kompletnosci, prawdziwosci, waznosci i legalnosci jakichkolwiek materialów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperlaczy lub innych stron internetowych. Podobnie, umieszczenie tych zewnetrznych linków nie oznacza zadnego rodzaju powiazania, polaczenia lub udzialu w linkowanych podmiotach.

5. Wlasnosc intelektualna i prawa autorskie.

Bez uszczerbku dla praw wlasnosci intelektualnej osób trzecich wobec tresci, prawa wlasnosci intelektualnej strony internetowej, nazwy domeny, jej kodu zródlowego, projektu graficznego i struktury nawigacyjnej oraz elementów na niej zawartych (w tym, ale nie wylacznie, obrazów, dzwieku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów; znaków towarowych lub logo, kombinacji kolorów, struktury i projektu, itp.) sa wlasnoscia DoYouSpain , której przysluguje wylaczne wykonywanie praw do korzystania z nich w jakiejkolwiek formie, a w szczególnosci prawa do powielania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i przeksztalcania, zgodnie z przepisami obowiazujacej ustawy o wlasnosci intelektualnej. Powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie, w tym udostepnianie, calosci lub czesci zawartosci niniejszej strony internetowej, w jakimkolwiek formacie i za pomoca jakichkolwiek srodków technicznych, jest wyraznie zabronione bez zgody DoYouSpain lub, w stosownych przypadkach, bez zgody osób trzecich posiadajacych prawa wlasnosci intelektualnej lub prawa autorskie do danej zawartosci. Niezaleznie od powyzszego, uzytkownik strony internetowej moze przegladac elementy tej strony, a nawet drukowac, kopiowac i przechowywac je na dysku twardym swojego komputera lub na innym nosniku fizycznym, pod warunkiem, ze odbywa sie to tylko i wylacznie na jego osobisty i prywatny uzytek. Podmioty lub osoby, które za uprzednia zgoda wlasciciela niniejszej strony internetowej zamierzaja utworzyc do niej link, musza zagwarantowac, ze umozliwia jedynie dostep do tej strony lub serwisu, ale nie beda powielac jej tresci i uslug.

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA

1. Wprowadzenie.

Niniejsze ogólne warunki maja zastosowanie do rezerwacji przetwarzanych na tej stronie internetowej (zwanej dalej „strona internetowa”), której wlascicielem jest DoYouSpain .

Zawieranie umów dotyczacych dzialalnosci lub uslug dostepnych na stronie internetowej odbywa sie bezposrednio z odpowiednimi dostawcami (firmy wynajmujace samochody, firmy ubezpieczeniowe, itp.), z udzialem DoYouSpain w tym procesie w charakterze porównywarki cen i umozliwiajac Panstwu dokonanie i zarzadzanie rezerwacja lub umowa bezposrednio na samej stronie internetowej. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dostawców sa wskazane na stronie, z której dokonuje sie zamówienia lub formalizacji rezerwacji.

2. Uregulowania prawne.

Niniejsze warunki ogólne podlegaja przepisom: ustawy 7/1998 z dnia 13 kwietnia o ogólnych warunkach umów, królewskiego dekretu ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i uzytkowników oraz innych ustaw uzupelniajacych, ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o uslugach spoleczenstwa informacyjnego i handlu elektronicznym, a takze wszystkim obowiazujacym przepisom turystycznym oraz, pomocniczo, Kodeksowi Cywilnemu i Kodeksowi Handlowemu.

3. Klauzule.

Sformalizowanie rezerwacji poprzez strone internetowa podlega nastepujacym klauzulom umownym:

 1. Oswiadczenia: Uzytkownik oswiadcza:
  • Ze jest pelnoletni i ma pelna zdolnosc do sformalizowania rezerwacji, oswiadczajac, ze poznal i zrozumial wszystkie warunki znajdujace sie na stronie internetowej.
  • Ze informacje podane w momencie dokonywania rezerwacji sa prawdziwe i kompletne.
  • Ze potwierdza zadana rezerwacje, a w szczególnosci wskazane daty i klase wybranego pojazdu.
 2. Dostep do strony internetowej: Dostep do niniejszej strony internetowej odbywa sie na wlasne ryzyko uzytkownika.
 3. Zawieranie umów:

  a) Rezerwacje dokonywane za posrednictwem tej witryny stanowia umowe pomiedzy uzytkownikiem a dostawca wynajmowanego pojazdu lub uslugi, przy czym DoYouSpain uczestniczy w tym procesie w charakterze porównywarki cen i umozliwia uzytkownikowi dokonanie rezerwacji lub zawarcie umowy oraz zarzadzanie nimi bezposrednio w witrynie.

  W zwiazku z tym uzytkownik przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze dostawcy ci, kazdy w zakresie swoich obowiazków, ponosza wylaczna odpowiedzialnosc za zawarcie i wykonanie uslug bedacych przedmiotem rezerwacji, jak równiez za zgodnosc z obowiazujacymi ich wymogami prawnymi i przepisami, i w zwiazku z tym uzytkownik zgadza sie, ze DoYouSpain jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialnosci w tym zakresie. DoYouSpain nie ponosi odpowiedzialnosci za niezgodnosc z prawda, niekompletnosc, brak aktualizacji i/lub niedokladnosc cech oraz wszelkich innych istotnych danych i informacji dotyczacych uslug sprzedawanych przez Strone internetowa, dostarczanych przez takich dostawców.

  Ogólnie rzecz biorac, DoYouSpain nie przyjmuje zadnych zobowiazan ani odpowiedzialnosci za uslugi, których bezposrednio nie wykonuje.

  Dostawcy zarezerwowanych uslug sa wskazani na stronie, z której sklada sie lub formalizuje rezerwacje.

  b) Rezerwacja obejmuje uslugi wyszczególnione w warunkach rezerwacji, okreslonych na stronie, z której sklada sie lub formalizuje rezerwacje. Niniejsze warunki szczególowe wraz z warunkami ogólnymi musza zostac zaakceptowane przez Klienta przed dokonaniem rezerwacji.

  c) Umowa moze byc skutecznie zawarta w jezyku hiszpanskim oraz w innych jezykach dostepnych na stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy przetlumaczonymi wersjami tych warunków, wersja hiszpanska bedzie rozstrzygajaca.

  d) Rezerwacje online: Proces formalizacji rezerwacji online jest nastepujacy

  • Dostepnosc: Wyszukiwanie terminów i wybór typu pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, uslug dodatkowych (np. dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa).
  • Gromadzenie danych osobowych i akceptacja ogólnych warunków umowy.
  • Prosba o podanie danych karty i platnosc karta debetowa za posrednictwem bramki platniczej.
  • Potwierdzenie rezerwacji i platnosci, blad lub anulowanie platnosci.

  O ile warunki taryfowe nie stanowia inaczej, rezerwacja jest uznawana za wiazaca dopiero po zaplaceniu okreslonej naleznosci.

  e) Na kazdym etapie procesu rezerwacji ewentualne bledy we wprowadzaniu danych mozna skorygowac za pomoca przycisku „Wstecz” w przegladarce. Szczególy rezerwacji zostana równiez podsumowane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek bledów, Klienci powinni niezwlocznie poprosic o dokonanie korekty, wysylajac e-mail na adres: info2@doyouspain.com

  Po dokonaniu rezerwacji klient otrzyma poczta elektroniczna odpowiedni voucher.

  f) Cena i platnosc: Warunki, cena uslug i akceptowane metody platnosci zostaly wyraznie okreslone na stronie, na której dokonuje sie rezerwacji.

  Promocje i oferty sa wazne tylko przez czas, w którym pozostaja dostepne dla osób korzystajacych z uslug.

  O ile nie zaznaczono wyraznie inaczej, ceny wskazane na stronie internetowej sa cenami detalicznymi, zawierajacymi podatek VAT. Transakcja dokonywana jest w walucie EURO bez wzgledu na to, z jakiego kraju pochodzi klient.

  g) Zmiana lub anulowanie rezerwacji: Zmiana lub anulowanie potwierdzonych rezerwacji podlega specjalnym warunkom okreslonym w warunkach taryfowych

  h) Prawo do odstapienia od umowy: Dla potrzeb przepisów art. 97.1.m) RDL 1/2007 informuje sie, ze zgodnie z przepisami art. 103 a) i l) wyzej wymienionej ustawy z dekretu królewskiego, uzytkownikowi nie przysluguje prawo odstapienia od umowy.

4. Przetwarzanie danych osobowych.

Uzytkownicy moga znalezc informacje na temat przetwarzania swoich danych i sposobu korzystania z prawa dostepu, usuniecia, ograniczenia przetwarzania i sprostowania swoich danych osobowych, a takze prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przenoszenia w polityce prywatnosci, dostepnej na stronie glównej serwisu, która to polityka jest dolaczona do niniejszych warunków przez odnosnik.

5. Niewaznosc klauzul.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowien niniejszych warunków uzytkowania zostanie uznane za niewazne, dotyczy to tylko tego postanowienia lub tej jego czesci, która zostala uznana za niewazna, a w pozostalym zakresie warunki pozostaja w pelnej mocy i skutecznosci, a takie postanowienie lub dotknieta nim czesc beda uwazane za nieobjete niniejszymi warunkami uzytkowania.

6. Akceptacja.

Dostep do Strony internetowej i jej uzytkowanie, jak równiez zadanie i formalizacja rezerwacji lub umowy bezwzglednie oznaczaja, ze kazdy z tych warunków, traktowany jako integralna czesc rezerwacji i uzupelniony warunkami taryfy oraz obowiazujacymi przepisami szczególnymi, jest przez uzytkownika jednoznacznie akceptowany.

7. Jurysdykcja i prawo wlasciwe.

Bez uszczerbku dla praw przyznanych konsumentom przez królewski dekret ustawodawczy 1/2007 z dnia 16 listopada, niniejsza strona internetowa podlega prawu hiszpanskiemu z wylaczeniem norm kolizyjnych, a wszelkie spory, które moga wyniknac z jej uzytkowania lub uslug z nia zwiazanych, podlegaja jurysdykcji wlasciwych sadów i trybunalów, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Komisja Europejska udostepnia konsumentom platforme internetowa sluzaca do rozstrzygania sporów, do której konsumenci moga uzyskac dostep za posrednictwem nastepujacego linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage